• Αντιπρόσωπος scm logo
  • 17ο χλμ Θεσσαλονίκης – Κιλκίς
en flag el flag

Πολιτική Ποιότητας

sadimac logo

Η SADIMAC AE ιδρύθηκε το 1981, με βασικό αντικείμενο τον τομέα ξυλουργικών μηχανημάτων. Στην πορεία των χρόνων, συνεχίζει να εξελίσσεται και να πρωτοπορεί ώστε να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς.

Με περισσότερα από 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο, η εταιρία ανταποκρίνεται στις ανάγκες παραγωγής τόσο για μεγάλες όσο και για μικρές μονάδες επεξεργασίας ξύλου με συνέπεια και επαγγελματισμό, χαρακτηριστικά που εξασφάλισαν την αναγνωρισιμότητα της σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

Η συνεχής και άμεση επαφή με τους πελάτες μας, μας έχει βοηθήσει να μελετήσουμε τα τεχνικά προβλήματα και τις σύνθετες ανάγκες στη βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου. Η εμπειρία αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε λύσεις κατάλληλες για κάθε παραγωγή και σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε πελάτη μας ξεχωριστά.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις στους πελάτες μας: συμβουλευτική για την αγορά του σωστού μηχανήματος και το βέλτιστο χειρισμό αυτού, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη. Οι πελάτες μας είναι συνεργάτες με τους οποίους διατηρούμε μακροχρόνιες επαγγελματικές σχέσεις εμπιστοσύνης.

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για την πλήρη εναρμόνιση με τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται στους ισχύοντες Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς νόμους και κανονισμούς.

Το πεδίο εφαρμογής του ΣΔΠ είναι:

  • Κατασκευή, Συντήρηση  και Εμπορία κοπτικών εργαλείων
  • Εμπορία νέων και μεταχειρισμένων μηχανημάτων επεξεργασίας ξύλου, μετάλλου και πλαστικών

Η Διοίκηση και το προσωπικό της εταιρείας SADIMAC AE έχουν γνώση και ενστερνίζονται απόλυτα την Πολιτική Ποιότητας που έχει καθιερώσει και εφαρμόζει η εταιρεία. Η Διοίκηση από την πλευρά της δεσμεύεται για τα ακόλουθα:

  • Ότι η Πολιτική που ακολουθεί θα είναι κατάλληλη για το σκοπό της και τις υπηρεσίες που παρέχει και ακολουθείται στα πλαίσια εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει σχετικά με την Ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Να παρέχει ένα πλαίσιο για τον καθορισμό των σκοπών και των στόχων ποιότητας.
  • Για τη συμμόρφωση και τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων.
  • Για την καθιέρωση μετρήσιμων στόχων για την Ποιότητα και την επίτευξη τους.
  • Για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού προς αυτήν την κατεύθυνση.
  • Για τη διαρκή προσπάθεια βελτίωσης και προαγωγής της Ποιότητας μέσω του Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει η εταιρεία σε εναρμόνιση με το Πρότυπο ISO 9001:2015.
  • Για την διαθεσιμότητα και κοινοποίησή της στα ενδιαφερόμενα μέρη •Για την εφαρμογή, τη διατήρηση, ανασκόπηση και τη συνεχή βελτίωση της Πολιτικής και του ΣΔΠ.

Η παρούσα Πολιτική, ενημερώνεται και αναθεωρείται κατάλληλα σε περιπτώσεις αλλαγών του μεγέθους ή της φύσης των δραστηριοτήτων μας ή μετά από την εμφάνιση έκτακτων συμβάντων και ανασκοπείται σε κάθε ανασκόπηση του Συστήματος Διαχείρισης.

Έκδoση 1η/ 02/10/2023